Supportive Friend

Informatie voor verwijzers

Hieronder kan u een opsomming vinden van hulpvragen waarvoor u bij mij terechtkan.

Diagnostiek van en begeleiding in psychisch welbevinden, met specialisatie voor:

  • ADHD, ADD

  • Gezins- en/of opvoedingsproblematieken


Naast deze specialisatie ga ik aan de slag met de volgende hulpvragen:

  • Aandachts-, geheugen- en concentratiemoeilijkheden

  • Autismespectrumstoornis (ASS)

  • Intelligentieonderzoek

  • Neuropsychologisch onderzoek

  • Gedragsproblematiek, opvoedingsmoeilijkheden

  • Depressieve- en / of angstklachten

  • Beleving, coping en emotieregulatie, identiteitsontwikkeling

  • School gerelateerde vragen, o.a. faalangst, leerproblemen, studiekeuze, studieplanning, huiswerkondersteuning, pesten, vriendschappen, ...

Bij de meeste ziekenfondsen wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.